HP Deskjet 5650 Printer series - transparenter

background image

transparenter

retningslinjer

Du får de bedste resultater med HP inkjet-transparenter.

Papirbakkekapacitet: Op til 20 ark

klargøring til udskrift

1. Fjern alt papir fra papirbakken.

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og træk derefter papirlængdestyret

helt ud.

3. Læg transparenterne i papirbakken med udskriftssiden nedad og klæbestrimlen

opad og ind mod printeren.

4. Skub forsigtigt transparenterne så langt frem i printeren som muligt, så ingen

af de selvklæbende strimler klæber fast på hinanden.

5. Skub papirstyret

helt

ind til transparenterne.

udskrivning

1. Åbn dialogboksen

Printeregenskaber

, og vælg derefter følgende:

fane

indstilling

Papir/
Kvalitet

Kilden er

:

Øverste bakke

Typen er

: den ønskede transparent

2. Vælg en anden ønsket

udskriftsindstilling

, og klik derefter på

OK

.