HP Deskjet 5650 Printer series - tosidet udskrivning

background image

tosidet udskrivning

Brug én af følgende fremgangsmåder til at udskrive tosidede dokumenter:

manuel tosidet udskrivning

automatisk tosidet udskrivning (dupleks)

manuel tosidet udskrivning

udskrivningsvejledning

Følg disse trin for manuelt at udskrive et tosidet dokument:

1. Åbn dialogboksen

Printeregenskaber

.

2. Vælg fanen

Færdigbehandling

.

3. Vælg

Udskriv på begge sider af papiret

.

4. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet

Automatisk

, og gør derefter et af

følgende:

background image

Til bogbinding: Kontroller, at der

ikke

er valgt

Vend sider op

.

1. liggende 2. stående

Til tabletindbinding: Vælg

Vend sider op

.

1. liggende 2. stående

5. Vælg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter på

OK

.

Printeren udskriver de ulige sider først.

6. Når de ulige sider er blevet udskrevet, skal du lægge papiret i bakken igen

med udskriftssiden opad, i henhold til den valgte indbindingstype og
papirretning:

Bogbinding med stående papirretning: Læg papiret i bakken igen som vist
nedenfor:

Bogbinding med liggende papirretning: Læg papiret i bakken igen som vist
nedenfor:

background image

Tabletbinding med stående papirretning: Læg papiret i bakken igen som vist
nedenfor:

Tabletbinding med liggende papirretning: Læg papiret i bakken igen som vist
nedenfor:

7. Klik på

Fortsæt

for at udskrive de lige sider.

automatisk tosidet udskrivning (kræver tilbehør)

Hvis du vil udskrive et tosidet dokument automatisk, skal

tilbehøret til tosidet

udskrivning

(dupleksenhed) monteres på printeren.

Tilbehøret til tosidet udskrivning (dupleksenhed) understøtter kun bestemte
medietyper. Oplysninger om understøttede medietyper findes i den dokumentation,

background image

der fulgte med tilbehøret.

Brug

manuel tosidet udskrivning

til at udskrive på en medietype, der ikke

understøttes.

udskrivningsvejledning

Følg disse trin for at udskrive et tosidet dokument automatisk:

1. Åbn dialogboksen

Printeregenskaber

.

Vælg fanen

Færdigbehandling

.

2. Vælg

Udskriv på begge sider af papiret

.

3. Kontroller, at afkrydsningsfeltet

Automatisk

er markeret.

4. Gør et af følgende:

Sådan udføres automatisk tilpasning af hver side til det layout, som
dokumentet har på skærmen: Vælg

Bevar layout

.

Hvis denne indstilling ikke vælges, kan det resultere i uønskede sideskift.

Sådan undgås, at hver side tilpasses tosidede margener: Kontroller, at

Bevar

layout

ikke

er valgt.

background image

5. Vælg en indbindingsindstilling:

Til bogbinding: Kontroller, at der

ikke

er valgt

Vend sider op

.

1. liggende 2. stående

Til tabletindbinding: Vælg

Vend sider op

.

1. liggende 2. stående

6. Vælg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter på

OK

.

Når den første side er udskrevet, holder printeren en pause, mens blækket tørrer.
Når blækket er tørt, trækkes papiret ind i dupleksenheden igen og udskriver den
modsatte side.

Du må ikke fjerne papiret fra dupleksenheden, før begge sider er
blevet udskrevet.