HP Deskjet 5650 Printer series - printerindikatorerne lyser eller blinker

background image

printerindikatorerne lyser eller blinker

hvad indikatorerne angiver

Printerens indikatorer lyser og angiver printerstatusen.

1. knappen Annuller udskriftsjob 2. indikator for blækpatronstatus 3. indikatoren
Genoptag 4. indikatorer for udskriftskvalitet 5. strømindikator

strømindikator blinker

printeren forbereder udskrivning

Indikatoren holder op med at blinke, når printeren har modtaget alle data.

indikatoren Genoptag blinker

printeren mangler muligvis papir

1. Læg papir i papirbakken eller den nederste bakke (tilbehør).

2. Tryk på knappen

Genoptag

foran på printeren.

der kan være opstået papirstop

Følg denne vejledning for at

udbedre et papirstop

.

indikatoren for blækpatronstatus lyser eller blinker

hvis indikatoren er tændt og ikke blinker

Kontroller, om blækpatronens

blækniveau er lavt

.

background image

Hvis blækniveauet i en blækpatron er lavt, skal du overveje at

udskifte blækpatronen

.

Hvis blækniveauet ikke er lavt, skal du trykke på

Genoptag

. Hvis indikatoren for

blækpatronstatus lyser konstant, skal du slukke og tænde printeren.

hvis indikatoren er tændt og blinker

Kontroller, at de

korrekte blækpatroner

er installeret.

Følg disse

retningslinjer

, hvis du var ved at udskrive et dokument uden kanter, da

indikatoren begyndte at blinke.

Ellers skal du følge disse trin:

1. Åbn printerens topdæksel, fjern den sorte blækpatron eller fotoblækpatronen,

og luk derefter dækslet.

2. Gør et af følgende:

Hvis indikatoren blinker

: Åbn topdækslet, sæt blækpatronen tilbage, og fjern

derefter den trefarvede blækpatron. Gå til trin 3.

Hvis indikatoren ikke lyser

: Der er et problem med den blækpatron, som du

har fjernet. Gå til trin 3.

3.

Blækpatronen skal renses manuelt

.

Når blækpatronen er renset, skal den sættes tilbage i printeren.

Hvis indikatoren for blækpatronstatus bliver ved med at blinke, skal

blækpatronen udskiftet

.

indikatorerne for udskriftskvalitet lyser eller blinker

Se

valg af en udskriftskvalitet

.

alle indikatorer blinker

printeren skal muligvis genstartes

1. Tryk på

strømafbryderen

for at slukke printeren, og tryk derefter på

strømafbryderen

for at genstarte printeren.

Fortsæt til trin 2, hvis indikatorerne bliver ved med at blinke.

2. Tryk på

strømafbryderen

for at slukke printeren.

3. Træk netledningen til printeren ud af stikket.

4. Sæt netledningen til printeren tilbage i stikket.

5. Tryk på

strømafbryderen

for at tænde for printeren.