HP Deskjet 5650 Printer series - kabelnetværk

background image

kabelnetværk

tilslutning via en netværkscomputer

Printeren kan sluttes direkte til en computer på et netværk og dermed bruges af
andre computere på netværket.

Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du slutter printeren til et netværk, skal du
bruge cd'en med printersoftware og udføre netværksopsætningen ved at følge
anvisningerne på skærmen.

brug af en hp jetdirect-printserver

Printeren kan tilsluttes et netværk med en HP Jetdirect-printserver.

Oplysninger om brug af en HP Jetdirect-printserver findes på cd'en med
printersoftwaren og i den dokumentation, der fulgte med printserveren.

Klik

her

for at få vist den tilgængelige netværksdokumentation.

background image

hp deskjet 5600 series-printer