HP Deskjet 5650 Printer series - bakke til 250 ark almindeligt papir (tilbehør)

background image

bakke til 250 ark almindeligt papir (tilbehør)

Bakken til 250 ark almindeligt papir (tilbehør) udvider printerens papirkapacitet til
400 ark. Dette er praktisk ved udskrivning af store mængder og i situationer, hvor du
skal bruge papirbakken til specielle medier, f.eks. brevpapir, men stadig ønsker let
adgang til almindeligt papir.

Hvis der ikke fulgte en bakke til 250 ark almindeligt papir med printeren, kan den

købes

separat hos en autoriseret HP-forhandler.

Bakken til 250 ark almindeligt papir (tilbehør) kan ikke købes i alle
lande/områder.

Oplysninger om bakken til 250 ark almindeligt papir (tilbehør) fås ved at vælge et af
emnerne nedenfor:

installering af bakken til 250 ark almindeligt papir (tilbehør)

beskrivelse af tilbehør

indstilling af papirformat

montering af den nederste bakke

installering af bakken til 250 ark almindeligt papir (tilbehør)

Følg disse trin for at montere bakken til 250 ark almindeligt papir (tilbehør):

1. Sluk printeren.

2. Vælg en placering til printeren, og placer bakken til 250 ark almindeligt papir

(tilbehør) på denne plads.

3. Løft forsigtigt printeren, og hold den over bakken til 250 ark almindeligt papir

(tilbehør).

background image

4. Placer forsigtigt printeren oven på papirbakken.

brug af bakken til 250 ark almindeligt papir (tilbehør)

beskrivelse af tilbehør

Bakken til 250 ark almindeligt papir (tilbehør) består af to dele.

1. bund 2. nederste bakke

Den nederste bakke har tre formatjusteringsstyr.

1. papirbreddestyr 2. papirbredderamme 3. papirlængdestyr

Når du ændrer papirformatet i papirbakken, skal du

justere alle tre

papirstyr

.

indstilling af papirformat

Når du ændrer papirformatet i papirbakken, skal alle tre papirstyr indstilles korrekt.

Følg disse trin for at indstille papirformatet:

1. Fjern den nederste bakke fra bunden.

background image

2. Skub papirbreddestyret, indtil pilen er ud for den korrekte indstilling.

1. juster pilene

Hvis du vil udskrive på papir i Legal-format,skal
papirbreddestyret indstilles til

LTR

.

3. Indstil papirbredderammen ved forsigtigt at placere den i hullerne ved det

ønskede format.

1. skub rammen fremad. 2. sæt rammen i de korrekte huller 3. skub rammen

background image

bagover, indtil den klikker på plads

Hvis du vil udskrive på papir i Legal-format,skal
papirbredderammen indstilles til

LTR

.

4. Indstil papirlængdestyret ved at skubbe det, indtil pilene er ud for

papirformatet.

1. juster pilene

Hvis du vil udskrive på papir i Legal-format, skal
papirbreddestyret trækkes helt ud.

montering af den nederste bakke

Følg disse trin ved ilægning af papir:

1. Kontroller, at alle tre

papirstyr

er indstillet korrekt.

2. Placer papiret i den nederste bakke.

3. Sæt den nederste bakke ind i basen, indtil den klikker på plads.

background image

udskrivningsvejledning

Klik

her

for at få oplysninger om, hvordan du udskriver fra bakken til 250 ark

almindeligt papir (tilbehør).