HP Deskjet 5650 Printer series - začínáme

background image

začínáme

Pøehled funkcí tiskárny a

doplòkového

pøíslušenství získáte klepnutím

zde

.

Klepnutím na pøíslušné téma níže se mùžete seznámit s popisem funkcí tiskárny:

tlačítka a kontrolky

zásobníky papíru

tiskové kazety

automatický snímač typu papíru

režim záložního inkoustu

Klepnutím na pøíslušné téma níže se mùžete seznámit s popisem

doplòkového

pøíslušenství tiskárny:

zaøízení pro oboustranný tisk

zásobník na 250 listù obyčejného papíru