HP Deskjet 5650 Printer series - výběr zdroje papíru

background image

výbìr zdroje papíru

Tiskárna nabízí následující možnosti zdroje papíru:

vstupní zásobník

zásobník na 250 listù obyčejného papíru

Zásobník na 250 listù obyčejného papíru

není součástí tiskárny, ale lze jej dokoupit

samostatnì u prodejce HP. Toto pøíslušenství není v nìkterých zemích nebo oblastech k

dispozici.

Pøi výbìru zdroje papíru postupujte podle tìchto krokù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Papír/Kvalita

.

3. Z rozevíracího seznamu

Zdroj

vyberte nìkterou z následujících možností:

Upper Tray: Slouží k nastavení tisku ze vstupního zásobníku.

Lower Tray: Slouží k nastavení tisku ze zásobníku na 250 listù bìžného papíru.

Upper, then Lower: Slouží k nastavení tisku ze vstupního zásobníku. Pokud se vstupní zásobník

background image

vyprázdní, bude tiskárna tisknout na papír ze zásobníku na 250 listù obyčejného papíru.

Lower, then Upper: Slouží k nastavení tisku ze zásobníku na 250 listù bìžného papíru. Pokud se
zásobník na 250 listù obyčejného papíru vyprázdní, bude tiskárna tisknout na papír ze vstupního
zásobníku.