HP Deskjet 5650 Printer series - výběr typu papíru

background image

výbìr typu papíru

Pro výbìr typu papíru nabízí software tiskárny tyto možnosti:

použít automatický snímač typu papíru

vybrat konkrétní typ papíru

použití automatického snímače typu papíru

Automatický snímač typu papíru

automaticky vybírá vhodné nastavení tisku pro použité médium, zejména

pokud se jedná o papír nebo médium značky HP.

Pøi tisku s použitím

zásobníku na 250 listù bìžného papíru

nelze použít

automatický

snímač typu papíru

.

Pøi používání automatického snímače typu papíru postupujte podle tìchto krokù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Papír/Kvalita

.

3. Z rozevíracího seznamu

Typ

vyberte možnost

Automaticky

.

4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepnìte na tlačítko

OK

.

background image

výbìr konkrétního typu papíru

Pro výtisky vyšší kvality doporučujeme vybrat konkrétní typ papíru.
Pøi výbìru konkrétního typu papíru postupujte podle tìchto krokù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Papír/Kvalita

.

3. Z rozevíracího seznamu

Typ

vyberte typ papíru.

4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepnìte na tlačítko

OK

.