HP Deskjet 5650 Printer series - tiskové kazety

background image

tiskové kazety

Tyto tiskové kazety lze v tiskárnì použít.

černá tisková kazeta

trojbarevná tisková kazeta

fotografická tisková kazeta

1. černá tisková kazeta 2. trojbarevná tisková kazeta 3. fotografická tisková kazeta

Součástí balení tiskárny nemusí být všechny tiskové kazety.

Nìkteré tiskové kazety nejsou v nìkterých zemích nebo oblastech k dispozici.

výbìr tiskových kazet

model tiskárny

tisková kazeta

číslo volby

výrobní číslo

HP Deskjet 5600 Series

černá

56

c6656

trojbarevná

57

c6657

fotografická

58

c6658

Pokyny pro instalaci naleznete

zde

.

Pokyny pro uskladnìní naleznete

zde

.

Pokyny pro recyklaci naleznete

zde

.

Informace o kapacitì inkoustu v tiskových kazetách naleznete v letáku, který je součástí

balení každé tiskové kazety.

Tiskárna bude fungovat nejlépe s originálními tiskovými kazetami Hewlett-Packard plnìnými výrobcem.

Upozornìní!

Poškození, která jsou pøímo zpùsobena úpravou nebo opakovaným plnìním

tiskových kazet Hewlett-Packard, jsou specificky vyloučena ze záruky tiskárny.