HP Deskjet 5650 Printer series - tisk

background image

tisk

Klepnutím na jedno z následujících témat zobrazíte popis softwaru tiskárny:

nastavení tisku

další funkce

dialogové okno Stav zaøízení

Klepnutím na jedno z následujících témat zobrazíte popis tiskových funkcí:

tisk dokumentu

zmìna výchozího nastavení

tisk digitálních fotografií

technologie digitální fotografie

oboustranný tisk

rychlá nastavení tisku úlohy

tisk bez okrajù

nastavení uživatelského formátu papíru

nastavení kvality tisku

výbìr zdroje papíru

výbìr typu papíru

tisk brožury

tisk více stránek na jeden list papíru

tisk obrazovky

vodoznaky

Klepnutím na pøíslušné téma níže se mùžete seznámit s pokyny pro tisk na rùzné typy médií:

obyčejný papír

obálky

fólie

štítky

kartotéční lístky a jiná média malých rozmìrù

blahopøání

karty Hagaki

background image

fotografie

plakáty

skládaný papír

nažehlovací obtisky