HP Deskjet 5650 Printer series - tisk obrazovky

background image

tisk obrazovky

Nástroj pro tisk obrazovky

HP Print Screen Utility

slouží k vytištìní zobrazení z monitoru počítače.

konfigurace nástroje HP Print Screen Utility

Pøi konfiguraci nástroje

HP Print Screen Utility

postupujte podle tìchto krokù:

1. Pøejdìte na nástroje tiskárny a potom klepnìte na položku

tisk obrazovky

.

2. Vyberte nìkterou z následujících možností konfigurace:

Unload/Load HP Print Screen: Slouží ke spuštìní nebo ukončení nástroje.

Start with Windows: Slouží ke spuštìní nástroje pøi spuštìní operačního systému Windows.

Capture screen: Slouží k vytištìní obrazovky.

Orientation: Slouží k pøepínání mezi orientací na šíøku a na výšku.

3. Klepnìte na tlačítko

OK

.

pokyny pro tisk

Pøi tisku obrazovky postupujte podle následujících krokù:

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna HP nastavena v počítači jako výchozí.
2. Do vstupního zásobníku tiskárny vložte papír formátu Letter nebo A4.
3. Dále zvolte jednu z tìchto možností:

Tisk celé plochy obrazovky: Stisknìte na klávesnici tlačítko

Print Screen

.

Tisk individuálního aktivního okna: Stisknìte klávesy

Alt

a

Print Screen

současnì.