HP Deskjet 5650 Printer series - součásti tiskárny

background image

součásti tiskárny

Tiskárna obsahuje nìkolik funkcí a prvkù pro usnadnìní a zefektivnìní práce.

1.

tlačítka a kontrolky

2.

zásobníky papíru

1.

tiskové kazety

2.

automatický snímač typu papíru

3.

režim záložního inkoustu

background image

1.

pøipojení

1.

zaøízení pro oboustranný tisk

(doplòkové)

2.

zásobník na 250 listù obyčejného papíru

(doplòkový)