HP Deskjet 5650 Printer series - karta Základní

background image

karta Základní

Karta

Základní

slouží k nastavení následujících voleb:

1. Rychlá nastavení tisku úlohy: Viz

rychlá nastavení tisku úlohy

.

2. Orientace: Určete orientaci stránky:

Na výšku: Stránka se bude tisknout na výšku.

Na šíøku: Stránka se bude tisknout na šíøku.

Zrcadlový obraz: Otočí tisknutý obraz zleva doprava.

3. Poøadí stránek: Vyberte jednu z následujících možností:

Zepøedu dozadu: První stránka bude po dokončení tisku dokumentu nahoøe.

Zezadu dopøedu: Po dokončení tisku dokumentu bude nahoøe poslední stránka.

4. Copies: Slouží k tisku dokumentu ve více kopiích.

Copy Count: Počet tisknutých kopií.

Collate: Pøi tisku více kopií bude každá kopie dokumentu tisknuta pohromadì.

5. Náhled: Zde si mùžete prohlédnout rozvržení dokumentu pøed jeho vytisknutím.
6. Další funkce: Viz

další funkce

.