HP Deskjet 5650 Printer series - karta Papír/Kvalita

background image

karta Papír/Kvalita

Karta

Papír/Kvalita

slouží k nastavení následujících voleb:

1. Rychlá nastavení tisku úlohy: Viz

rychlá nastavení tisku úlohy

.

2. Formát: Formát použitého papíru.
3. Vlastní: Viz

nastavení uživatelského formátu papíru

.

4. Zdroj: Další informace naleznete v tématu

výbìr zdroje papíru

.

5. Typ: Další informace naleznete v tématu

výbìr typu papíru

.

6. Minimalizovat okraje: Slouží k nastavení tisku blíže ke spodnímu okraji stránky. U nìkterých typù

papíru mùže tato funkce zpùsobit rozmazávání inkoustu.

7. Automaticky pøizpùsobit bez okrajù: Zaškrtnutím upravíte velikost obrazu tak, aby se vytiskl pøes

celou stránku. Tato možnost je užitečná pøi tisku

dokumentu bez okrajù

na určité typy papíru.

8. Kvalita tisku: Další informace naleznete v tématu

nastavení kvality tisku

.

9. Digitální fotografie hp: Viz

tisk digitálních fotografií

.

10. Tipy pro tisk: Námìty pro zefektivnìní práce s tiskárnou.