HP Deskjet 5650 Printer series - kalibrace tiskových kazet

background image

kalibrace tiskových kazet

Po instalaci nové tiskové kazety provádí tiskárna kalibraci kazet automaticky. Uživatel mùže provést
kalibraci tiskových kazet kdykoli, chce-li zajistit optimální kvalitu tisku.
Postup pøi kalibraci tiskových kazet:

1. Do vstupního zásobníku vložte stožek bìžného bílého papíru.
2. Pøejdìte k části údržba tiskárny.
3. Klepnìte na tlačítko

Kalibrovat tiskárnu

.

4. Klepnìte na tlačítko

Kalibrovat

a postupujte podle zobrazených pokynù.