HP Deskjet 5650 Printer series - kalibrace barev

background image

kalibrace barev

Kalibraci barev proveïte pouze v pøípadì, jestliže jsou odstíny barev na fotografiích pøi tisku s

tiskovou

kazetou pro fotografický tisk

trvale zhoršené.

Než provedete kalibraci barev, proveïte

kalibraci tiskárny

a zkuste fotografii vytisknout znovu. Jsou-li

odstíny barev stále zhoršené, proveïte kalibraci barev.
Postup pøi kalibraci barev:

1. Vložte do vstupního zásobníku obyčejný bílý papír.
2. Zkontrolujte, zda je v tiskárnì nainstalovaná

tisková kazeta pro fotografický tisk

.

3. Pøejdìte k části údržba tiskárny.
4. Klepnìte na položku

Kalibrovat barvy

.

5. Klepnìte na tlačítko

Kalibrovat

a postupujte podle zobrazených pokynù.