HP Deskjet 5650 Printer series - Dokumentace k tiskovému serveru hp wp110 

background image

Dokumentace k tiskovému serveru hp wp110

Tiskové servery umožòují pøipojit tiskárnu pøímo do sítì na snadno pøístupném místì. Sí



ová tiskárna je k

dispozici všem počítačùm, aniž by musel být k síti pøipojen jiný počítač.
hp J6062A wp110

Pøipojení prostøednictvím paralelního portu tiskárny

Bezdrátové šifrované sí



ové pøipojení 802.11b (Wi-Fi) a 802.1x s ovìøováním EAP-MD5 a EAP-TLS

Sítì s protokoly TCP/IP, IPX/SPX, Novell NetWare, Apple EtherTalk, Unix/Linux

Počítače s operačními systémy 98, 2000, Me, XP, NT 4.0 a Mac OS

Klepnutím na nìkterou z následujících položek lze zobrazit dostupnou dokumentaci:

Instalační pøíručka

(Pouze v angličtinì)

Pøíručka pro konfiguraci

(Pouze v angličtinì)