HP Deskjet 5650 Printer series - Dokumentace k tiskovému serveru hp jetdirect 175x

background image

Dokumentace k tiskovému serveru hp jetdirect 175x

Tiskové servery umožòují pøipojit tiskárnu pøímo do sítì na snadno pøístupném místì. Sí



ová tiskárna je k

dispozici všem počítačùm, aniž by musel být k síti pøipojen jiný počítač.
hp J6035A Jetdirect 175x

Pøipojení prostøednictvím rozhraní USB tiskárny

Pøipojení tiskárny k síti 100Base-Tx (Fast Ethernet) nebo 10Base-T (Ethernet)

Sítì s protokoly TCP/IP, IPX/SPX (smìrovaný) a Apple EtherTalk

Počítače s operačními systémy Windows 95, 98, 2000, Me, XP, NT 4.0 a Mac OS

Klepnutím na následující položku lze zobrazit dostupnou dokumentaci:

Uživatelská pøíručka