HP Deskjet 5650 Printer series - automatický snímač typu papíru

background image

automatický snímač typu papíru

Automatický snímač typu papíru automaticky vybírá vhodné nastavení tisku pro použité médium, zejména
pokud se jedná o papír nebo médium značky HP.
Pøi použití automatického snímače typu papíru provede tiskárna pomocí modrého svìtla optického snímače
analýzu prvního listu papíru a určí nejlepší nastavení tisku. Po nastavení typu papíru je stránka vytištìna.
Chcete-li získat další informace o používání automatického snímače typu papíru, klepnìte

zde

.

Pøi tisku s použitím

zásobníku na 250 listù bìžného papíru

není k automatický snímač

typu papíru k dispozici.

Neumís



ujte tiskárnu na pøímé sluneční svìtlo. Pøímé sluneční svìtlo mùže negativnì

ovlivnit funkčnost automatického snímače typu papíru.