HP Deskjet 5650 Printer series - automatické zapnutí a vypnutí

background image

automatické zapnutí a vypnutí

automatické zapnutí

Automatické zapnutí je výchozí funkcí tiskárny. Pøi tisku souboru se tiskárna automaticky zapne.

automatické vypnutí

Je-li tato funkce aktivována, tiskárna pøejde po uplynutí 30 minut nečinnosti do úsporného režimu s nízkou
spotøebou.
Pøi aktivaci této funkce postupujte podle tìchto krokù:

1. Pøejdìte k části

údržba tiskárny

.

2. Klepnìte na položku

Konfigurovat tiskárnu

.

3. Klepnìte na položku

Konfigurovat

.

4. Vyberte položku

Aktivovat funkci Automatické vypnutí hardwaru

.

5. Klepnìte na tlačítko

Použít

a potom na tlačítko

OK

.