HP Deskjet 5650 Printer series - údržba

background image

údržba

výmìna tiskových kazet

kalibrace tiskových kazet

kalibrace barev

automatické čištìní tiskových kazet

ruční čištìní tiskových kazet

automatické zapnutí a vypnutí

údržba tiskových kazet

uchovávání a manipulace s fotografickým papírem

údržba skøínì tiskárny

odstranìní inkoustu z pokožky či odìvu

nástroje tiskárny